Hoe verloopt een consult?

1. Intake

Elke behandeling start met een intake, waarin we met elkaar het doel van de behandeling gaan bepalen. Tijdens de intake probeer ik een zo'n goed mogelijk beeld te krijgen van jouw situatie.
Bij de aanvang van de vervolgbehandelingen blikken we terug op de laatste behandeling en de periode die daarop volgde. Dit vormt weer het uitgangspunt. 

2. Consult/ behandeling

Na ongeveer 30 min neem je plaats op de behandelbank. Dan gaan we samen aan de slag. Een behandeling vraagt een actieve houding omdat het belangrijk is dat jij snapt wat je lichaam je te vertellen heeft. Soms vallend de kwartjes direct, soms na verloop van tijd. 

3. Groeiwerk

Vaak is er na afloop van de behandeling nog groeiwerk nodig. Dat is een soort huiswerk, dat ik jou mee geef om ook na de behandeling zelf nog verder in balans te komen. 

Per behandeling kan de vorm van het groeiwerk anders zijn en het kan ook voorkomen, dat tijdens de behandeling alle disbalansen al opgelost zijn en geen groeiwerk nodig is. 

4. Vervolg afspraak

Na afloop van de behandeling plannen we wanneer jij dat ook wilt een nieuwe afspraak. De ervaring leert dat vaak 3 tot 5 behandeling nodig zijn om een specifieke klacht of onderwerp 

TARIEVEN

Eerste behandeling en vervolgbehandelingen één vast tarief (uitgaande van max 75 min per consult)

EUR 80

Maak afspraak

Hoe verloopt een behandeling?

Praktische informatie

Wordt een consult vergoed door de zorgverzekeraar? 

Consulten Kinesiologie kunnen mogelijk worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van je aanvullende verzekering of alternatieve geneeswijze wordt vergoed. Hiervoor verwijs ik je naar de voorwaarden van je zorgverzekering. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar hoe je verzekerd bent, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Check hiervoor de zorgwijzer.

Ik ben als volwaardig lid  aangesloten bij de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) en het RBCZ/TCZ (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg en Tuchtrecht Complementaire Zorg). 


Wordt er een behandelovereenkomst afgesloten? 

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen en beroepscodes/profiel van de beroepsvereniging LVNT. Net als iedere andere zorgaanbieder in Nederland ben ik gehouden aan de Wkkgz, geregeld in de procedure van de klachtenregeling en -functionaris van de LVNT/RBCZ, plus de SCAG (geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg).

Ik ben verplicht met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Deze behandelovereenkomst kun je downloaden en printen en voorafgaand aan het eerste consult meenemen.

Download de behandelovereenkomst

Hoe wordt omgegaan met mijn privacy?

Ik ga zorgvuldig om met uw privacy. En dien hierbij ook te voldoen aan de wet en regelgeving hieromtrent.

Download privacybeleid

Moet ik speciale kleding aan? 

Tijdens de behandeling raad ik je aan makkelijk zittende kleding te dragen. Op de schoenen na blijft de kleding gewoon aan tijdens de behandeling.

Hanteert PuurKinesiologie Algemene Voorwaarden?

Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden van PuurKinesiologie van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten informatie over de Kwaliteitsstandaard en de Klachtenprocedure. Via mijn beroepsorganisatie val ik als kinesioloog onder het klacht en tuchtrecht van het TCZ.  Hiermee voldoe ik aan de eis van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Geschillen Zorg)

LVNT lidnummer: 1901270K


Download Algemene Voorwaarden

Hoe moet ik betalen? 

Na afloop van de behandeling ontvang je een factuur per e-mail. Mocht je desgewenst toch een factuur in hard-copy willen ontvangen, dan mag je dat altijd aangeven.